kursus1    kursus2    kursus3    kursus4


Kursusinformation - klik her


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Opkvalificering af elever på STU 1 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor konflikthåndtering 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Sosu-arbejde for erfarne medarbejdere - Jobrettet 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde med fokus på sansestimuli 1 Ledige pladser
Integrationsuddannelse IGU sosu-retning 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 2 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Demens 3 - opkvalificering, Sønderborg 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Opkvalificering - Medicinadministration 0 Kontakt skolen
Personer med demens, sygdomskendskab - med fjernundervisning 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivitet og livskvalitet - med fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, basismodul 2 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og Sosu-elever, ajourføring 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU- og sosu-elever - EUX, Talent 1 Ledige pladser
Borger misbrugsproblemer med fokus på demens - fjernundervisning 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens - fjernundervisning 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform, m/jernundervisn. 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering, m/fjernundervisning 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering, m/fjern 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehab. m/fjernundervisn 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn, m/fjernundervisn. 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - med fjernundervisning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - Demens 3 1 Ledige pladser
Uhensigstmæssig adfærd og udadreageren ved demens (Demens 3) 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 0 Kontakt skolen
Grundlæggende sosu-arbejde Jobrettet 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa