kursus1    kursus2    kursus3    kursus4


Kursuskatalog - se det her


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Øvrige kurser Antal hold Status
Opkvalificering - Medicinadministration 1 Kontakt skolen
AMU kurser Antal hold Status
Sosu-arbejde for erfarne medarbejdere - Jobrettet 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde med fokus på sansestimuli 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent 0 Kontakt skolen
Farmakologi i somatikken 0 Kontakt skolen
Rehabilitering som arbejdsform 0 Kontakt skolen
Demens 3 - opkvalificering, Sønderborg 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder 0 Kontakt skolen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Medicinadministration 0 Kontakt skolen
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 0 Kontakt skolen
Personlig hjælper og ledsager 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering og sygdomskendskab - Demens 2 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, SOSU elever 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 1 Ledige pladser
Reha som arbejdsform + Medvirken til reha 1 Ledige pladser
Personer med demens, aktiviteter og sygdomskendskab - Demens 2 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - Demens 3 1 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens - Demens 1 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige arbejde 1 Ledige pladser
Grundlæggende sosu-arbejde Jobrettet 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL
Medvirken til rehabilitering

Webdesign byro aabenraa