Betyder uddannelsesloftet noget for uddannelserne på SOSU?

Betyder uddannelsesloftet noget for uddannelserne på SOSU?

SOSU-uddannelserne (SOSU og pædagogisk assistent) er erhvervsuddannelser. De bliver ikke ramt af den nye "Lov om dobbeltuddannelse" - også kaldet uddannelsesloftet. Loven gælder kun de videregående uddannelser. 
Det vil sige, at du kan starte på en videregående uddannelse efter en SOSU-uddannelse, eller du kan tage en uddannelse på SOSU, selvom du allerede har en videregående uddannelse. 

Har du allerede en videregående uddannelse, kan du løbe ind i begrænsninger, hvis du vil søge optagelse på en ny videregående uddannelse efter SOSU. 

Men altså alle - uanset andre uddannelser – kan søge ind på en SOSU-uddannelse, hvis de opfylder de helt almindelige krav.
Webdesign byro aabenraa