Vision

 
VISION

Med strategien 2018-2020 har SOSU Syd som mål at skabe uddannelser af høj kvalitet. For SOSU syd betyder det, at vi har en dynamisk organisation, hvor ikke kun elever og kursister lærer, men hvor vi som skole også lærer og udvikler os gennem videndeling, åbenhed og ordentlighed.

SOSU Syds overordnet strategi består af fire strategiske mål og dertilhørende ambitioner:

 

Læring

 • Vi facililiterer læringsforløb, der er udfordrende og motiverer til læring.
 • Vi skaber læringsmiljøer, der tiltrækker, fastholder og inspirerer vores elever.
 • Vi anvender simulation som em integreret læringsmetode på alle skolens uddannelser.
 • Vi stiller krav til vores elever og kursister om at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling,
  som en nødvendig komptence i en foranderlig verden
 • Vi kompetenceudvikler medarbejderne, så de har den nyeste viden og færdigheder inden for deres arbejdsfelt.

 
Digitalisering og velfærdsteknologi
 • Vi styrker uddannelsen ved hjælp af digitale undervisningsteknologier.
 • Vi uddanner teknologiambassadører, der kan sætte teknologien i spil og udfordre til bedre løsninger.
 • Vi skaber nye udviklings- og læringsrum både fysiske og virtuelle.
 • Vi har et teknologisk opdateret læringsmiljø.
 • Vores Simu-Labs er et træningsmiljø og udstillingsvindue for nyeste teknologi.

 Åben Skole
 • Vi er en synlig og attraktiv uddannelsesinstitution.
 • Vi skaber nye relationer og muligheder med omverdenen.
 • Vi er et aktivt læringshus, der bruges af mange forskellige aktører 24-7.
 • Vi inddrager eleverne i udviklingen af skolen.
 • Vi har en kultur, der prioriterer læring, faglighed, kreativitet, åbenhed og anerkendelse

 Sund skole
 • Vi uddanner elever til at tage ansvar for egen sundhed.
 • Vi skaber rammer og muligheder for, at det er nemmere at træffe det sunde valg.
 • Vi tilbyder et læringsmiljø med mulighed for aktivitet og bevægelse.
 • Vi uddanner sundhedsambassadører.
 • Vi styrker, fællesskab trivsel, sammenhold og elevernes faglige stolthed.

 Kernebegreber der kendetegner SOSU Syd
 • Vi er en ambitiøs uddannelsesinstitution, hvor vi lader os forstyrre af omverdenen.
 • Vi har som mål at præge udviklingen inden for de erhverv, som skolen uddanner til.
 • Vi udvikler os gennem videndeling, åbenhed og ordentlighed
 • Vi arbejder reflekterende og lægger vægt på kompetencer som kritisk- og innovativ tænkning, kommunikation,
  samarbejde og problemløsning.
 • Vi ønsker at igangsætte samarbejde på tværs af alder, fag, organisation både nationalt og internationalt.
 • Vi ønsker at styrke sundhed, fællessskab, robusthed og begejstring.

SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlaget er den overordnede idé, som Social- og Sundhedsskolen Syd bygger på. Følgende værdibaserede nøgleord kendetegner skolen som uddannelsesinstitution såvel som arbejdsplads:

 • At vi tænker i sammenhænge og helheder
 • At vi udviser ansvarlighed i fællesskabet
 • At vi arbejder reflekterende i et konstruktivt samarbejde
 • At vi i vores kommunikation udviser respekt for det andet menneske

 

 

Mere i denne kategori: « Strategi Kvalitet »
Webdesign byro aabenraa