kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2020/2021


 

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Arbejde med sindslidende med misbrug 2 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Borgere med kroniske sygdomme 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugproblemer 0 Kontakt skolen
Demens II - Opkvalificering ingenfor demensområdet 1 Ledige pladser
Demens omsorg 1 Ledige pladser
Demenssygdomme 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - Mennesker med demens 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Fysisk genoptræning af borgere/patienter 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Jobrettet Uddannelse - SOSU 2 Ledige pladser
Klinisk opgaver i almen praksis 0 Kontakt skolen
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindlidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 1 Ledige pladser
Medicinadministration 2 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 0 Kontakt skolen
Medvirken til rehabilitering 0 Kontakt skolen
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Opkvalificering inden for demens 2 Ledige pladser
Opkvalificering inden for området Medicin 0 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor demens området 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomkendskab 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU- og SOSU-elever,særlig indsats 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 0 Kontakt skolen
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 1 Ledige pladser
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 0 Kontakt skolen
Webdesign byro aabenraa