kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugproblemer 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Farmologi i somatikken 1 Ledige pladser
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Forflytning 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 1 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepljen 1 Ledige pladser
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for ufaglærte 2 Ledige pladser
Vejledning i forflytning 1 Ledige pladser
Medicinadministration 2 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 4 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 5 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 1 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Personer med demens, aktivering 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 0 Kontakt skolen
Personer med demens sygdomkendskab 1 Ledige pladser
Praktikvejleder- særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 3 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 2 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 1 Ledige pladser
Praktikvejledning af Pau og SOSU - Overbygning 1 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Medvirken til pleje af borger med KOL

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Øvrige kurser Antal hold Status
Had. Dagpleje - eval. af lærerplanskurset 1 Ledige pladser
AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Pæd 1 Ledige pladser
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer - Grunduddannelse 1 Ledige pladser
Arbejdet som netværksplejefamilie 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 1 Ledige pladser
Brede mål og evaluering af læringsmiliøet 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 2 1 Ledige pladser
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 1 Ledige pladser
Børns sproglige udvikling 1 1 Ledige pladser
Den styrkede pædagogisk lærerplan 2 Ledige pladser
Den styrkede pædagogiske læreplan 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 5 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Praktikvejleder- særlig indsats 1 Ledige pladser
Pædagogmedhjælper i daginstitution 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Webdesign byro aabenraa