kursus3   kursus1    kursus4       kursus2    kursus4    

(Klik på billederne for at gå direkte til kategorien) Kursusudbud 2019/2020


 Der er i 2017 indgået en samarbejdsaftale mellem SOSU Syd, SOSU Fyn og SOSU Esbjerg omkring fælles udbud af AMU-kurser  - klik her for at se hvad det betyder for dig.

Der kan opleves problemer med visningen i Internet Explorer - derfor anbefaler vi at der bruges Google Chrome eller Microsoft Edge.


 

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Øvrige kurser Antal hold Status
Had. Dagpleje - eval. af lærerplanskurset 1 Ledige pladser
AMU kurser Antal hold Status
6 ugers jobrettet uddannelse, Pæd 1 Ledige pladser
6 ugers jobrettet uddannelse, Sosu-medarbejder 1 Ledige pladser
Arbejdet som dagplejer - Grunduddannelse 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 1 Ledige pladser
Brede mål og evaluering af læringsmiliøet 1 Ledige pladser
Børns kommunikation og sprog 2 1 Ledige pladser
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 1 Ledige pladser
Børns sproglige udvikling 1 1 Ledige pladser
Den styrkede pædagogisk lærerplan 2 Ledige pladser
Den styrkede pædagogiske læreplan 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 1 Ledige pladser
Farmakologi i somatikken 4 Ledige pladser
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Læringsmiljø og børnsmotorik, sansning og bv 2. 0 Kontakt skolen
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 1 Ledige pladser
Medvirken til lægemiddelbrug m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Medicinadministration m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Meditation og kropssscanning i børnehøjde 0 Kontakt skolen
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. m/sansestim 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 3 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 5 Ledige pladser
Opkvalificering i neuropædagogik med 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde, Aabenraa Kommune 0 Kontakt skolen
Pleje af den svært overvægtige borger 0 Kontakt skolen
Personer med demens 0 Kontakt skolen
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 2 Ledige pladser
Praktikvejledning Pau og Sosu elever - overbygning 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder- særlig indsats 1 Ledige pladser
Pædagogmedhjælper i daginstitution 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 2 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Temadag som eval. af læreplanskurset 0 Kontakt skolen
Selvstændigt arbejde m/rehab., m/fjernundervisning 0 Kontakt skolen
Tværsektorielt arbejde med rehab.,m/fjernundervisn 0 Kontakt skolen
Ikke planlagte kurser
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Webdesign byro aabenraa