overskrift kursus

Kursus i pædagogiske læreplaner

I oktober kan vi tilbyde et kursus i den styrkede pædagogiske læreplan. Målgruppe: Kurset er for dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Dette kursus udbydes over seks eftermiddage fra kl. 12.45 – 16.30. Formål:  Deltagere opnår viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det…

Kursus for nye og erfarne dagplejere

I september kan vi tilbyde et grundlæggende kursus for dagplejere. Kurset henvender sig til dagplejere og tilsvarende grupper. Formål:  På uddannelsen får deltagerne de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn og for børnegruppen, at tilrettelægge aktiviteter…

Kursus i farmakologi i psykiatrien

I september kan vi tilbyde et kursus for medarbejdere i psykiatrien. Målgruppe Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.  Formål:  På uddannelsen får…
Webdesign byro aabenraa