overskrift kursus

Kursus om læringsmiljø og børns motorik

Her har vi et kursus til dig, der erfaring med at arbejde med børns motoriske udvikling, men gerne vil kunne endnu mere. På dette kursus kommer du til at arbejde med brede læringsmål og at etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse både i forhold til børnegruppen og det enkelte barn.

Du vil lære at reflektere over og justere på dagtilbuddets rum og rammer samt skabe læringsmiljøer, der bidrager til børns kropsbevidsthed, kropsmestring og kropsoplevelser. På kurset skal der udvikles kompetencer til at samarbejde og samskabe med børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere for at identificere, understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer.

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere. Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns motorik, sanser og bevægelse. Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelsen 48735: Børns motorik, sansning og bevægelse 1, eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Efter endt uddannelse vil du, med afsæt i viden om brede læringsmål og læringsmiljøets betydning, kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at bruge krop og sanser så alsidigt som muligt. Uddannelsen vil ligeledes gøre dig i stand til at identificere børn som har sansemotoriske udfordringer, give dig en viden om, hvilken støtte det enkelte barn har brug for, og hvordan du i samarbejdet med forældre og eksterne samarbejdspartnere kan

 

Start den 2. september 2019.

Tilmelding senest 12. august 2019.

 

For tilmelding tryk HER

Webdesign byro aabenraa