overskrift kursus

Temaeftermiddag om BBAUM i forflytning

Har du oplevet, at en borger med en kognitiv hjerneskade er udadreagerende, når du hjælper vedkommende med at forflytte sig? Har du oplevet, at borgerens vågenhedstilstand er så lav, at vedkommende ikke har ressourcer til at hjælpe til under forflytning? Så er der god hjælp at hente i metoden BBAUM.…

Kursus i pædagogik og kommunikation

(Dette kursus er et valgfrit modul i akademiuddannelsen i sundhedspraksis.) Inden for det social- og sundhedsfaglige felt har du brug for kommunikative og pædagogiske evner til at favne alt fra borgere og deres pårørende samt elever. Undervisningen har fokus på de pædagogiske og kommunikative kompetencer, som det kræver. Vi går…

Deeskalerende kommunikation

Deltageren på dette kursus får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker. Opstart 12. juni 2019 Læs om kurset ved…
Webdesign byro aabenraa