overskrift kursus

Pleje af en svært overvægtig borger

I september kan vi tilbyde plejepersonale et kursus i bariatri. Kursets målgruppe er social- og sundhedsassistenter, der arbejder med svært overvægtige borgere inden for sygehusområdet. Sekundært henvender uddannelsen sig til social- og sundhedshjælpere m.fl. eksempelvis omsorgsmedhjælpere. Her lærer deltageren at sikre optimal pleje og omsorg for den svært overvægtige borger samt…

Kursus om velfærdsteknologi

Vi tilbyder i september på SOSU Syd et kursus, hvor man lærer at bringe velfærdsteknologien i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. På baggrund af viden om og forståelse for relevante velfærdsteknologiske muligheder på omsorgsområdet kan man efter kurset indgå i dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler samt videregive…

Kursus om læringsmiljø og børns motorik

Her har vi et kursus til dig, der erfaring med at arbejde med børns motoriske udvikling, men gerne vil kunne endnu mere. På dette kursus kommer du til at arbejde med brede læringsmål og at etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og…
Webdesign byro aabenraa