Nyheder

Nyheder

SOSU Syd afholder regionsmesterskab i SOSU Skills

Kom til regionsmesterskaber i SOSU Skills lige her på SOSU Syd den 3. oktober

Hvert år konkurrerer elever fra erhvervsskolerne i Danmark om at finde de nye danmarksmestre inden for skolernes mange fagområder. SOSU-skolerne stiller op til DM i SOSU Skills. Men før vi når dertil, skal der afholdes regionale mesterskaber. Her i region Syd konkurrerer elever fra SOSU Fyn, SOSU Esbjerg, SOSU Syd og SOSU Fredericia, Vejle og Horsens, og i år foregår det her på SOSU Syd.

Find eventet på Facebook ved at klikke her.

På scenen dyster eleverne i hold af to, og skuespillere optræder som borgere og patienter. Eleverne har på forhånd fået en case med beskrivelse af patienternes og borgernes diagnoser og af lokationen (et sygehus, et plejecenter eller lignende). På selve dagen får de så en konkret opgave, de skal løse.

Et begrænset antal elever vil kunne sidde med som tilskuere i salen. Forhør dig hos din underviser, om du har mulighed for at deltage.

Øvrige interesserede kan følge konkurrencen live på skærme rundt omkring i huset. Du kan også følge konkurrencen via live streaming på SOSU Syds Facebook-side. 

SOSU Syd skal udbyde AMU til sygehusvæsenet

Inkontinens, sårpleje og injektion af medicin. Det er bare nogle af de uddannelser, du måske fremover vil kunne finde i SOSU Syds kursuskatalog, hvis du som medarbejder i sygehusvæsenet søger opkvalificering her hos os. Skolen er nemlig blevet godkendt til at udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser indenfor sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet.

Undervisningsministeriet har godkendt SOSU Syd som udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser inden for vores nuværende godkendte jobområder: ældrepleje, psykiatri og handicap samt pædagogisk arbejde. Det betyder, at vi fortsat kan udbyde de samme korte- eller længerevarende efteruddannelser som hidtil til medarbejdere inden for disse jobområder. Men denne gang har SOSU Syd også fået godkendt udbud af et bredt efteruddannelsestilbud til ansatte inden for sygehusvæsenet, svarende til ca. 100 korte- og længerevarende uddannelsesmuligheder.

Den samlede liste over de nye uddannelser kan ses her:
https://www.epos-amu.dk/Uddannelser/FKBer/Sundheds-og-sygeplejeopgaver-i-sygehusvaesenet

Ud fra de mange efteruddannelsesmuligheder skolen tilbyder, kan den enkelte virksomhed også selv  sammensætte et efteruddannelsesforløb målrettet egne medarbejdere. Kontakt os for at høre mere, og vi vil gøre alt hvad, hvad vi kan, for at indfri jeres behov.

Efteruddannelseschef Tina Hertz Skafte siger:

-Vi glæder os over, at vi i fremtiden har endnu større muligheder for at matche de behov for efteruddannelse, som medarbejderne har, og vi glæder os til i højere grad også at appellere til medarbejdere i sygehusvæsenet.

Læs mere om muligheder for efteruddannelse på KURSUS-afdelingens hjemmeside her.

 

Jobopslag: Sundhedsfaglige undervisere

 

Har du en sundhedsfaglig uddannelse med både humanistisk og naturvidenskabeligt flair samt gerne minimum 5 års erhvervserfaring inden for din sundhedsfaglige profession?

Er du i gang med eller har afsluttet en pædagogisk diplomuddannelse, og brænder du for at undervise?

Så har vi stillingen til dig med hovedsagelig undervisning på Grundforløbet.

Der er ansøgningsfrist den 23. september 2019 kl. 8.00. 

Klik her for at se hele stillingsopslaget.

 

Jobopslag: Demensunderviser

Er du kundeorienteret og udviklingsorienteret, og kan du arbejde med høj kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, hvor du gør brug af de fordele der ligger på digitaliseringsområdet?

SÅ er det måske dig der skal søge jobbet som underviser på demensområdet.

Social og Sundhedsskolen Syd søger en struktureret, imødekommende og serviceminded underviser til vores kursusafdeling.
Opgaveløsningen skal leve op til de formelle krav, der stilles i lovgivningen og af revisionen. Arbejdsopgaverne kan være ujævnt
fordelt på året, hvorfor fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid kan forekomme.
Du må forvente, at en del af kursusaktiviteterne skal varetages eksternt ude ved kunderne.

Der er ansøgningsfrist den 23. september 2019 kl. 8.00.

 

Se hele stillingsopslaget ved at klikke her.

SOSU Syd flytter ind i Folkehjem

Social- og Sundhedsskolen Syd udvider deres lokaliteter med en fløj på Folkehjem i Aabenraa.

Der er travlhed med at uddanne dygtige medarbejdere, så SOSU-skolen i Aabenraa har ikke længere plads i byens gamle sygehus til alle deres elever og kursister. Derfor har direktør på Skolen, Lotte Dalegaard Pedersen, indgået en aftale med Folkehjem om at leje en hel fløj på Folkehjem.

 -På bestyrelsens vegne glæder jeg mig meget over, at vi med SOSU Syds leje af den resterende part af Folkehjem, sikrer endnu mere liv og aktivitet på Folkehjem,” siger DSI Folkehjems bestyrelsesformand, borgmester Thomas Andresen.

 -Det styrker både Folkehjems funktion som kursus-og konferencested, men er også den sidste vigtige komponent i den økonomiske genopretning af Folkehjem, som blev indledt med forpagtningen af restaurantdriften til Restaurant Royal, understreger Thomas Andresen.

Hurra for de historiske rammer
SOSU-skolens elever og kursister uddannes til omsorg for børn, syge og ældre, og skolen kan se en stor fordel i at have lokaliteter så tæt på biblioteket og den kommende genforeningspark.

 -Vi ser et stort dannelsespotentiale i at skabe læringsmiljøer i det historiske Folkehjem, og så er det med til at åbne vores skole ud mod omverdenen, siger en glad direktør for SOSU Syd, Lotte Dalegaard Pedersen.

En skole i vækst 
 - Det glæder mig selvfølgelig endnu mere, at det blev SOSU Syd, som har brug for lokalerne, fordi det jo er det bedste eksempel på en uddannelsesinstitution i vækst, at man ønsker at udvide. Og fantastisk for Aabenraa Kommune, som jo både indgår i uddannelsen af SOSU Syds elever og efterfølgende ansætter mange elever derfra, afslutter DSI Folkehjems bestyrelsesformand, borgmester Thomas Andresen.

Se også artikel i Jyske Vestkysten

SOSU SYD bliver partner i Røgfri Fremtid

SOSU Syd styrker nu sin indsats mod rygning og indgår samarbejde med TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse om at skabe en Røgfri Fremtid for kommende generationer.

Det er nu snart et år siden, at cigaretten blev skoddet på SOSU Syd. Skoletiden blev røgfri, så eleverne kunne øve sig på den røgfri arbejdstid, der venter dem ude i hjemmeplejen, på sygehuse, institutioner og skoler. Skolen har siden taget en række initiativer for at skabe sociale fællesskaber, der kan stå i stedet for rygepauserne, og i januar udløste skolens indsats mod rygning prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse i Region Syddanmark. Nu bliver skolen også partner i Røgfri Fremtid, der er en bevægelse stiftet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Kommuner, virksomheder, skoler og foreninger fra hele landet er partnere i Røgfri Fremtid og arbejder i fællesskab for, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at kun 5 procent af den voksne befolkning ryger:

- Vi bakker naturligvis op om visionen, for vi har oplevet, at det gør en forskel at have en indsats mod rygning på en ungdomsuddannelse. Vi bliver bedre og bedre til at hjælpe eleverne igennem en skoledag uden røg og gøre det lettere for de, der ønsker at stoppe helt. Nu glæder vi os til at   udveksle erfaringer med andre i netværket, så vi kan nå i mål sammen, siger Lotte Dalegaard Pedersen, som er direktør på SOSU Syd.

På SOSU Syd er elevrådet blevet inddraget i en drøftelse om hvilke pauseaktiviteter, der for eleverne kan stå i stedet for rygningen. Det har ført til indvielsen af et aktivitetsrum med bordtennis, dart og bordfodbold. Derudover kan eleverne bruge pauserne på at flyve med droner, køre på segboards, spille brætspil og meget mere. 14 medarbejdere på SOSU Syd er blevet klædt på til at tage korte samtaler med rygetrængende elever, og otte medarbejdere på skolen er blevet valgt som røgfri skolevejledere. Deres opgaver består blandt andet i at lave opsøgende arbejde på skolen og vejlede eleverne.

- I Røgfri Fremtid er vi rigtig glade for, at SOSU Syd vil gå foran i kampen mod unges rygning og dele deres gode erfaringer med os. Det er er rigtig vigtigt, at ungdomsuddannelser tager et medansvar og gør skoledagen røgfri. Alt for mange unge begynder at ryge, når de begynder på en ungdomsuddannelse, og det kan uddannelsesstederne være med til at bremse, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Hun bakkes op af Jette Jul Bruun, programchef i TrygFonden:

- Uddannelsens kultur omkring rygning spiller en vigtig rolle for, om eleverne ryger. Hvis fællesskab med kammeraterne opstår omkring cigaretterne, så vil der være flere, der begynder at ryge eller ryger mere end før. Aktiviteter, rammer og fællesskaber uden røg støtter derimod eleverne i ikke at  ryge.

I løbet af 2019 bliver SOSU Syd endnu bedre til at hjælpe eleverne igennem en skoledag uden røg eller til at gennemføre et eventuelt rygestop. Fra september tilbyder skolen nemlig også eleverne rygestopkurser og workshops omkring rygning.

 

Læs artiklen fra Jydske Vestkysten her.

Ny chef for kurser på SOSU Syd

47-årige Tina Hertz Skafte er ny chef for kurser og efteruddannelse på SOSU Syd, for hende handler det om at være helt tæt på de fire kommuner skolen dækker og fornemme, hvor de har brug for at opkvalificere deres medarbejdere og i hvad.

Aabenraa: SOSU Syds afdeling for kurser og efteruddannelse har fået ny chef. Tina Hertz Skafte har været fem år på SOSU Syd som ledelseskonsulent og skal nu løfte taktstokken over hele kursusdelen på skolen, som er ganske omfattende.

-  Mange tænker måske, at vores skole kun uddanner SOSU-personale og pædagogiske assistenter, men vi står altså også for hele efteruddannelsesdelen inden for SOSU-området for både kommuner og regionen. Og så har vi selvfølgelig også pædagogiske kurser til f.eks.dagplejere,      forklarer Tina Hertz Skafte. Min opgave, som chef for kurser og efteruddannelser, bliver så hele tiden at ajourføre vores kurser, så de passer til lige netop de behov, der er i kommunerne lige nu.

Efteruddannelsen er dog også en aktiv del af rekrutteringen af nye SOSU-elever, for skolen tilbyder også kurser for mulige elever, som introducerer dem til SOSU-verdenen. Ledige og ufaglærte kan altså snuse til skolens udbud af uddannelser på disse kurser.

SOSU jagter den nyeste viden.

-  Der har de sidste år været stort fokus på opkvalificering inden for demensområdet, hvor samarbejdet med kommunerne har været virkeligt stort. Alle parter er glade for, at medarbejdere på plejecentrene og i hjemmeplejen er opkvalificerede med den allernyeste viden indenfor pleje af    demente. Det siger Lotte Dalegaard Pedersen, direktør på SOSU Syd, som understreger, at hun mener, at med valget af Tina Skafte, har SOSU Syd fundet en chef, som har fremtiden i sigtekornet, og som kan give plejeområdet et fremtidssikret kompetenceløft.

Tina Hertz Skafte glæder sig til at tage på opsøgende besøg hos kommuner og region og imødekomme sektorernes efterspørgsel og afdække efteruddannelsesbehovet i det sønderjyske.

-  Jeg vil også bestræbe mig på at tilbyde et udbud af efteruddannelse, som er tilpasset kundernes vilkår, og som er fleksibelt. F.eks. vil vi tilpasse vores udbud til arbejdsmarkedets arbejdstider og tilbyde fjernundervisning og digital undervisning på alle tider af døgnet, siger Tina Hertz Skafte,  der tiltræder sin nye funktion den 1. juni 2019

 

 

Læs Jyske Vestkystens artikel her:

https://www.jv.dk/aabenraa/Ny-chef-skal-sikre-fremtidens-efteruddannelse/artikel/2728760

POSTKORT FRA ELEVER: Dorthe og Karen i Malaga

Elever på SOSU Syd har mulighed for at komme i udlandspraktik, mens de læser her på skolen. Lige nu er Dorthe Schütt og Karen Skov i Malaga og har sendt os et postkort.

Social og sundhedsassistentelever Dorthe Schütt og Karen Skov, som har gået på SOSU syd siden juni 2017, har rejst med Eramus+ i Malaga i 4 uger. Formålet med turen er at opleve kulturforskellene mellem SOSU-arbejdet i Spanien og i Danmark.

 

__________________________________________________________

Vi kan varmt anbefale at tage i praktik i Bernalmadena (Malaga). Vi var på plejehjemmet Benalsol, som er spansk, med overvejende demente beboere. Vi har været her i 4 uger, og vi har oplevet rigtig mange ting både i praktikken, men også i fritiden. Vi har arbejdet fra kl.9.00 til kl.14.00 alle hverdage og fri i weekender.

Da personale og beboerne næsten ikke kan engelsk, er kommunikationen lidt en udfordring ind imellem, men ved hjælp af tegnsprog osv. kommer man langt. Der har dog været nogle enkle pårørende som kunne både engelsk og tysk, det var rigtig dejligt, da vi så på den måde kunne få lidt mere viden omkring beboerne og kulturen.

Det har været rigtig spændende at se, hvordan de arbejder her i Spanien, og se hvordan de vægter familien højt. Mange pårørende er på besøg dagligt, de er meget omsorgsfulde og kærlige ved deres forældre. Plejehjemmet gør meget ud af den personlige pleje, såsom duft og pænt tøj. Da dette er meget vigtigt for de pårørende.

Nu går turen snart hjem igen, det er bestemt med blandede følelser, da vi har haft en rigtig dejlig og lærerig tid her, ikke så meget fagligt, men rigtig meget om arbejdsforhold og vi vil bestemt værdsætte vores høje standard i Danmark, mht. til hjælpemidler.

Vi er bestemt rigtig glade for at vi har haft muligheden for at komme i praktik i udlandet. Vi synes det har været en fordel at være to afsted sammen, da vi har kunnet sparre og dele oplevelserne med hinanden, både i praktik og fritid.

Det er en oplevelse for livet, vi ikke ville være foruden.

 

Med venlig hilsen

Dorthe og Karen

 

Læs mere her om muligheden for at komme i udlandspraktik, når du er elev på SOSU Syd 
https://www.sosu-syd.dk/skolen/vejledning/praktik

Kursus om sang og musik i plejen af demente

Her er kurset til dig, der gerne vil prøve at bruge sang og musik som et kraftfuldt redskab i plejen af demente. Målgruppen er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, handicaphjælpere og aktivitetsmedarbejdere. Der forventes ingen musikalske forudsætninger, men det anbefales, at deltageren har erfaring fra demensområdet. 
Du opnår viden om og får eksempler på, hvordan sang og musik kan bruges i relationen med mennesker med demens. Efter uddannelsen kan du bruge sang og musik mere fagligt bevidst i dit arbejde. Du kan bruge borgerens musikidentitet som baggrund for de valg af sang og musik du træffer i kommunikation, i pleje og i aktiviteter.
Efter kurset kan du selvstændigt tage initiativ til musisk aktivitet i relationsarbejdet med mennesker med demens. I dette arbejde kan du: tage afsæt i øjeblikssituationen og i borgerens identitet og livshistorie- anvende sang og musik som metode i kommunikation, i pleje og i aktiviteter med mennesker med.

 

Afvikles den 21. september 2019 

Tilmelding senest 31. juli 2019

 

For tilmelding klik HER.

                                   sang og musik

 

AFLYST -Temaeftermiddag om BBAUM i forflytning

 
Temadagen er aflyst pga. sygdom. Vi arbejder på at tilbagebetale tilmeldingsgebyret, men på grund af IT omlægning på skolen kan  det godt tage nogle dage inden pengene står på din konto.

 

Har du oplevet, at en borger med en kognitiv hjerneskade er udadreagerende, når du hjælper vedkommende med at forflytte sig? Har du oplevet, at borgerens vågenhedstilstand er så lav, at vedkommende ikke har ressourcer til at hjælpe til under forflytning? Så er der god hjælp at hente i metoden BBAUM.

BBAUM står for Beroligende Behandling til Adfærdsforstyrrede og Urolige Mennesker.

BBAUM blev udviklet i 2008 til moderat-svært demente mennesker med adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer. BBAUM blev udviklet Marlene Jul Houmann i Næstved Kommunes ældreområde pga. et klinisk behov for at berolige en svært dement kvinde med en særdeles urolig og aggressiv adfærd. Behandlingen består af berøring, der er en kombination af blid facilitering og dyb trykmassage. Klinisk erfaring har vist, at behandlingen er eminent til at skabe ro i mennesker og fremme deres ressourcer – også under forflytning.

Målgruppen for eftermiddagen er forflytningsvejledere, terapeuter der arbejder med mennesker med kognitive skader og/eller arbejdsmiljø og forflytning, og/eller bevilling af hjælpemidler, praktikvejledere, arbejdsmiljørepræsentanter, portører og medarbejdere indenfor ældre og handicapområdet.

 

 

 

foto flyer

 

 

Abonnér på dette RSS feed

Flere nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

SOSU Syd afholder regionsmesterskab i SOSU Skills

Kom til regionsmesterskaber i SOSU Skills lige her på SOSU...

13-09-2019

SOSU Syd skal udbyde AMU til sygehusvæsenet

Inkontinens, sårpleje og injektion af medicin. Det er bare nogle...

10-09-2019

Jobopslag: Sundhedsfaglige undervisere

  Har du en sundhedsfaglig uddannelse med både humanistisk og naturvidenskabeligt...

06-09-2019

Jobopslag: Demensunderviser

Er du kundeorienteret og udviklingsorienteret, og kan du arbejde med høj...

06-09-2019

AFLYST -Temaeftermiddag om BBAUM i forflytning

  Temadagen er aflyst pga. sygdom. Vi arbejder på at tilbagebetale...

30-08-2019

SOSU Syd flytter ind i Folkehjem

Social- og Sundhedsskolen Syd udvider deres lokaliteter med en fløj...

12-08-2019

SOSU SYD bliver partner i Røgfri Fremtid

SOSU Syd styrker nu sin indsats mod rygning og indgår...

25-06-2019

Ny chef for kurser på SOSU Syd

47-årige Tina Hertz Skafte er ny chef for kurser og...

21-06-2019

POSTKORT FRA ELEVER: Dorthe og Karen i Malaga

Elever på SOSU Syd har mulighed for at komme i...

14-06-2019

Kursus om sang og musik i plejen af demente

Her er kurset til dig, der gerne vil prøve at...

04-06-2019

Du kan blive SOSU-skolernes frontfigur

Brænder du for at fortælle om dig selv og den...

24-05-2019

Sådan sagde ministeren om SOSU SYD

Hør her, hvad sundhedsministeren sagde efter sit besøg på SOSU...

14-05-2019

Stillingsopslag: Sundhedsfaglig underviser

Vi søger en underviser med sundhedsfaglig uddannelse, gerne med kendskab...

09-05-2019

Stillingsopslag: Ergoterapeut med psykiatrierfaring

Kan du undervise? Vi har brug for dig og dine...

09-05-2019

Sundhedsminister besøger årets røgfri ungdomsuddannelse i Re…

PRESSEMEDDELELSE – Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa får onsdag...

08-05-2019

SOSU SYD fejrer 25 års fødselsdag

I dag er det 25 år siden, SOSU Syd flyttede...

07-05-2019

SOSU Syds elever vil udvikle app

SOSU-hjælpere fra SOSU Syd var i tirsdags inviteret med til...

02-05-2019

SOSU Syd er Årets Røgfri Ungdomsuddannelse

SOSU Syd er Årets Røgfri Ungdomsuddannelse Region Syddanmark har for første...

30-04-2019

Webdesign byro aabenraa