FAQ - Covid-19 og SOSU Syd

overskriftsbox  Bygningen1 small 

Orientering til elever og kursister om coronavirus 

Hvis I har spørgsmål, der ikke handler om jeres undervisning, kan I få fat i skolen hver dag fra kl. 8-12
på telefon 73 33 43 00. 

Derudover kan skolen kontaktes pr. mail reception@sosu-syd.dk

SOSU Syd  følger myndighedernes anbefalinger nøje og opfordrer jer til at gøre det samme.  

Husk at handle med omtanke og passe godt på hinanden – og følg med i udviklingen.

Hold god afstand til dine medstuderende, undervisere og andet personale på skolen.
Lad være med at give håndtryk, kind kys eller kram.
Bliv så vidt muligt udenfor i pauserne, og husk at holde 1 meters afstand.
Følg med her for opdateringer om skolens tiltag og på coronasmitte.dk for udviklingen i myndighedernes anbefalinger. 
De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på tlf.:  70 200 233.

 Fra 1. august er der nye retningslinjer:

 • Lokaleindretning: Vi må fra 1. august fravige 1 meters afstandskravet indenfor egen klasse. På fællesarealer gælder fortsat krav om 1 meters afstand. Vi bevarer nuværende bordopstilling, men tilføjer yderligere en stol til hver bordopstilling dvs. hvert bordsæt får 4 i stedet for 3 stole.

Lokale 0.2 og 0.3 er fortsat slået sammen. 

 • Motion:Indendørs motion kan genoptages med overholdelse af retningslinjer, motion bør dog fortrinsvis foregå udendørs.
 • Fællessamlinger: Foreløbig sker fællessamlinger hvert uddannelsestrin for sig, dvs. GF1 sammen, GF2 sammen, HF sammen. Hvis det overhovedet er muligt, holdes fællessamlinger udendørs.
 • Kantinen: Fortsætter med betjent udlevering og begrænset sortiment til udgangen af august. Derefter forventer vi at kunne nærme os normaldrift. Vi forsøger at variere og udvide sortimentet lidt.
 • Dimissioner: Dimissioner kan afholdes klassevis. Hver elev kan have op til 3 gæster med. 
 • Zoner: Ophæves fra august. 
 • Fortsat forskudte pauser
 • Vær fortsat opmærksomme på, om vi i praksis får lavet ‘midt-på-dagen-soignering' af klasselokalerne

Fjernundervisning2

Vi har lavet en række gode råd til den gode hjemmearbejdsplads.

Dem kan du se ved at klikke her. 

knap åndedræt

Vi har også gode råd til hvordan du bevarer den mentale sundhed. 

Det kan du læse om ved at klikke her.

 

 

Ofte stillede spørgsmål.

Herunder kan du se svarene på nogle af de spørgsmål der ofter dukker op. Siden bliver opdateret når der kommer nye spørgsmål.

Gradvis genåbning af skolen

Velkommen på SOSU Syd i en COVID-19 tid.

Vi er  klar til en gradvis kontrolleret genåbning af skolen.

Skolen er åben for undervisning fra kl. 8.15 - 15.00 for elever og 8.00 - 15.24 for kursister.
Undervisningen skal foregå, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

----

Fra 1. august er der nye retningslinjer.  Klik på linket  her for at læse dem.Når du er på skolen, skal du tage disse forholdsregler:

hænder   Håndhygiejne:
 • tit og grundigt i løbet af dagen, minimum hver 2. time. Se instruks om håndhygiejen som er vedlagt. Klik her
mennesker
 • God adfærd:
  • Vær mest muligt udendørs.
  • Hold 1 m afstand til andre. Klasselokalerne er også indrettet med afstand mellem pladserne. Byt ikke pladser.
  • Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram.
  •  Sid ikke tæt ved gruppearbejde, og hav faste grupper.
  •  Undgå offentlig transport så vidt som muligt.
en hånd


bestik
 
 • It-udstyr:  Medbring dit eget. Hvis det ikke kan undgås at dele tablets og lign. skal disse rengøres med spritservietter, inden udstyret overlades til en anden. Vask hænder før og efter brug.

 • Kantinen er åben, men uden selvbetjening.
nys  
Sygdom:

 • Hvis du har symptomer på sygdom, skal du tage hjem med det samme
 • Du skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er stoppet
 • Du skal give skolen besked, hvis du konstateres smittet med Corona virus


Klik her for at hente en uddybende  beskrivelse. (opdateret d. 10. juni)

 

IT -Support

Der er et stort behov for IT-support både fra elever og medarbejdere. Det er vi på den ene side rigtig glade for, for det betyder, at der foregår mange aktiviteter, der udvikles og afprøves og at vi er sammen på en anden måde, end vi plejer.  Det vi ikke er så glade for er, at IT-Supporten har svært ved at følge med en hurtig hjælp.

Vi har derfor nogle ønsker til jer:
1. Brug support@sosu-syd.dk til alle henvendelser om IT. Det gælder både Moodle, Teams, IMS, Uddata…
2. Kategoriser din besked i emnefeltet til support@sosu-syd.dk med Haster, Hurtigst muligt, i løbet af dagen eller når I har tid.
3. Afvent svar fra IT-Support. Begynd ikke at sende mails til IT-teamets arbejdsmail eller ringe, det giver en længere svartid for alle.
4. Spørg gerne en kollega, en klassekammerat eller en underviser inden supporten kontaktes.

Vi forstærker IT-Support med:
1. Mulighed for at få IT-hjælp i lektiecafén.
2. Der sættes ekstra hjælp på i IT-supporten i forhold til Teams og login.

Skal jeg møde op på skolen til undervisning?

De der kan møde op på skolen og få undervisning vil få direkte besked. Det drejer sig om de elever der er i gang med sidste del af uddannelsen. 
Vi gennemfører stadig en del  undervisning digitalt, som du følger hjemmefra. Se instrukser på Uddata+.

Vi kommer til at åbne skolen med en blanding af praktisk undervisning på skolen og fjernundervisning, som du kender det fra de seneste måneder derhjemme.  
Du skal med andre ord ikke møde på skolen hver dag, men det får du nærmere besked om fra din underviser.

Skolen overholder fortsat myndighedernes anvisninger.  Det betyder eksempelvis, at vi sørger for, at der er mindst en meters afstand i mellem os, når vi mødes på skolen.

Får jeg fravær hvis jeg ikke er tilstede online?

Ja, din underviser fører dagligt fravær.
Der er indarbejdet afleveringsopgaver i den digitale undervisning. Det betyder, at det er dine afleverede materialer, der dokumenterer, at du har arbejdet med stoffet og som ligger til grund for fraværsregistreringen.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan få passet mit barn?

Vi er klar over, at det kan give problemer for forældre, når institutionerne er lukkede.
Du er dog selv ansvarlig for at få passet dine børn, hvis du ikke kan have dem hjemme, mens du er til undervisning.
Aftal med din underviser om du kan arbejde på andre tidspunkter af dagen.

 

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg?

Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du som udgangspunkt blive hjemme, hvis du er syg.
Husk at melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Hvis du bliver pålagt at gå i karantæne eller bliver smittet med coronavirus, COVID-19, bedes du give skolen besked hurtigst muligt. 

Læs på coronasmitte.dk, hvordan du forholder dig, hvis du har mistanke om corona.

Hvad sker der med min uddannelse, hvis jeg bliver syg eller skal i karantæne?

SOSU Syd vil gøre sit yderste for at alle gennemfører deres uddannelse til tiden via online under visning.
Hvis du bliver syg, gælder de sædvanlige regler for sygdom og eventuel sygeeksamen.

Til elever på grundforløb

For elever på uddannelsesaftale kan arbejdsgiver ønske individuelle aftaler. Du vil i så fald blive kontaktet.

Du skal derfor dagligt checke informationer på Uddata+ og på skolens hjemmeside.


Til elever på hovedforløb

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Optagelse til hovedforløb
Skolen kan optage dig på hovedforløbet, uden at du har opnået praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Dit standpunkt kan erstatte et prøveresultat.
På SOSU Syd afslutter vi grundforløb til sommer, så på nuværende tidspunkt er dette ikke relevant for jer alle sammen.

Eksamen med fysisk fremmøde

For at undgå smitterisiko gælder følgende i forbindelse med eksamen på SOSU Syd:

 • Eleven får besked om eksamenslokale og hvilken indgang, der skal benyttes
 • Eleven møder ikke op tidligere end 30 min. før sin eksamen og forlader skolen umiddelbart efter eksamen
 • Familie, kollegaer og venner skal vente udenfor og begrænses til de nærmeste
 • Der vil være sprit tilgængelig i lokalet, og eksaminator afspritter kontaktpunkter og udskifter glas stole mv. mellem hver eksaminand
 • Eksaminationslokalerne soigneres i pauserne

Bliver min eksamen aflyst?

Nyt om prøver gældende fra d. 18. maj 2020: Alle prøver i Grundfag aflyses og standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter.

Grundforløbsprøverne gennemføres.
Afsluttende prøver på hovedforløbene gennemføres.
Dette er gældende frem til sommerferien 2020Der er d. 23. 3. 2020 kommet en midlertidig bekendtgørelse, der gør det muligt at afvikle prøver under nye retningslinjer.
Afsluttende prøver på hovedforløb vil kunne afvikles som online eksamener.
De involverede elever vil få direkte besked.  

Skolen kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse. Det gælder eksempelvis:

 • gruppeprøver
 • regler om tilsynsførende ved online prøver
 • beslutning om ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i grundfag og uddannelsesspecifikke fag, herunder grundforløbsprøven
 • regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer

Udskydelse af afsluttende prøver
Skolen kan beslutte, at en afsluttende prøve kan gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan praktikken og du efter aftale forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det anbefales at skolerne afholder afsluttende eksamener online.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i praktik?

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.
Din praktik kan ændres. Dette kan betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale. Det kan ske, hvis du bliver sendt i ekstra praktikophold i op til to måneder pga. kritiske samfundsfunktioner.
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder, kan fraviges efter aftale mellem dig, dit praktiksted og skolen 

Får jeg stadig min SU?

Ja, SU bliver stadig udbetalt forud og på månedlig basis.

Kan man stadig søge ind på uddannelserne?

Du kan stadig søge ind på uddannelserne som tidligere. Spørg evt. en af vejlederne hvis du er i tvivl om noget.

Studieture og udlandspraktik

Alle studieture og udlandspraktik er aflyst.

Jeg skal på efteruddannelse, hvad skal jeg gøre?

Påbegyndte AMU-kurser og andre kursusaktiviteter planlægges fortsat, når hverdagen normaliseres igen. Du hører nærmere herom via besked i din E-Boks. 

Planlagte ikke igangsatte kurser udsættes og planlægges på ny. Er du tilmeldt hører du nærmere herom via besked i din E-Boks. Ellers hold øje med kursusudbuddet på hjemmesiden. 

Ved spørgsmål kontaktes kursusadministrationen via mail kurser@sosu-syd.dk.

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her kan du måske finde det inde på Danske sosuskolers FAQ side. Den finder du ved at klikke her.

 

 

Webdesign byro aabenraa