Corona og FAQ

Skolen er lukket ned

Nedlukning af skolen er pt. forlænget indtil 7. februar.
I denne periode gennemføres undervisningen virtuelt og medarbejderne arbejder primært hjemmefra.

Åbent Læringscenter bliver også et virtuelt tilbud. Berørte elever får direkte besked.

Brandbekæmpelse, førstehjælp og generhvervelse af førstehjælp udskydes. Berørte elever får også her direkte besked.

Nedenstående gælder for prøver og eksamener, der er planlagt i januar 2021:

 • Grundfagsprøver aflyses, og standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer. Dette omfatter også prøver i alle almindelige fag på EUX. Der kan dog være enkelte omprøver, der gennemføres enten virtuelt eller med fremmøde. Berørte elever får direkte besked herom.
 • Grundforløbsprøver aflyses og standpunktskarakteren ophøjes til prøveresultat med bedømmelsen bestået/ikke bestået.
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet gennemføres enten virtuelt eller med fysisk fremmøde.
 • Afsluttende prøver på hovedforløbet afholdes enten virtuelt eller med fremmøde. Berørte elever får direkte besked herom.

Vi kan endnu ikke sige noget om prøver, der er planlagt senere end 31. januar. Det afhænger af myndighedernes melding om, hvad der skal ske. Vi orienterer, så snart vi hører nyt.

Uddannelsesvejledningen
Uddannelsesvejledningen på SOSU Syd har åbent for telefoniske henvendelser i åbningstiden tirsdag – onsdag 8.00 til 15 og fredag kl. 8.00 til 12.30.  Henvendelser på tlf: 73 33 43 00 eller per mail til uddannelsesvejledning@sosu-syd.dk

Efteruddannelse
Skal du deltage i efteruddannelse, er uddannelsen enten omlagt til fjernundervisning, aflyst eller udsat til efter nedlukningen i 2021. Berørte deltagere får direkte besked herom via E-Boks. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursusadministrationen på tlf. 73 33 43 00  eller mail: kurser@sosu-syd.dk.

Ved eventuel færden på skolen gælder de nye krav; Vi må højst samles fem mennesker og afstandskravet er sat op til to meter.
Vi opfordrer dig til at blive testet, inden du møder ind på skolen.

Husk: Når du er på skolen, skal du bære mundbind.

Elever
Som elev SKAL du DAGLIGT CHECKE INFORMATIONER PÅ UDDATA+ 

I perioden frem til vi kan ses igen, er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sørg for god hygiejne, ses kun med få personer og pas ekstra godt på de ældre og udsatte.
Hvis du er nær kontakt til en smittet og arbejder som vikar ude i praksis, skal du blive hjemme i isolation, kontakte din arbejdsplads og aftale, hvornår vikararbejdet kan genoptages.   

Hvis du har spørgsmål, der ikke handler om undervisning, kontaktes skolen på telefon 73 33 43 00 eller mail reception@sosu-syd.dk.

---- 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - FAQ

Skal jeg gå med mundbind/visir

Du skal gå med mundbind/visir, når du bevæger dig rundt på skolen. Du kan tage mundbindet/visiret af, når du deltager i undervisning og hvor du sidder ned fx ved bordene i kantinen. 

Du skal selv købe og medbringe de mundbind/visir, du skal bruge. Skulle du have glemt det, kan du få ét udleveret i receptionen.

Da det er et krav fra myndighederne, at elever og kursister går med mundbind på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, først og fremmest på fællesarealerne, så har vi pligt til at håndhæve det.

I simulationsundervisning skal elever og kursister bære ansigtsværnemidler som er godkendte til formålet fx type II, type IIR el. lign.

Alle ansatte går også med mundbind/visir på skolens fællesarealer og underviserne bærer mundbind/visir, når de underviser flere klasser i løbet af en dag. 

Hvis du skal fritages for mundbind/visir kan du blive bedt om lægefaglig dokumentation.

Læs mere om brug af mundbind i denne pjece (Åbner pdf dokument)

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg, smittet eller er nær kontakt?Uanset om du har mistanke om corona eller ej, skal du som udgangspunkt blive hjemme, hvis du er syg.
Husk at melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Hvis du bliver pålagt at gå i isolation eller bliver smittet med coronavirus, COVID-19, bedes du:

 • Give skolen besked med det samme – til din underviser eller på 73 33 43 00
 • Blive hjemme
 • Give besked til andre, du kan have smittet

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjecer herunder (findes på flere sprog):

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

Til dig, der har symptomer på COVID-19

Skal jeg testes for COVID-19?

Hvis du er nær kontakt til en smittet eller har symptomer på COVID-19 skal du testes.

Nære kontakter skal have 2 test – sådan gør du:

 1. Coronaopsporing vil hjælpe dig med at afklare, hvilke to dage du skal testes.
  Hvis du ikke selv er blevet ringet op af Coronaopsporing, skal du ringe på tlf. 70 20 02 33 (tast 2).
 2. Når du kender de to dage, du skal testes, reserverer du dine tests ved at ringe på tlf. 32 32 05 11 (tast 2).
 3. Herefter skal du bestille dine to reserverede test på dk.

Symptomer – sådan gør du:

 • Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din læge.
 • Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv booke tid til test direkte på coronaprover.dk.

Hurtigtest/Quicktest

Hurtigtest/Quicktest må ikke bruges, når du er nær kontakt eller har symptomer. Bestil tid til test, som beskrevet ovenfor hos TestCenter Danmarks testcentre.

Hvis du får taget en hurtigtest/quicktest, måske fordi du har mistanke eller bare gerne vil testes, så kan du kun bruge testsvaret, hvis det er positivt. Så behøver du ikke testes igen ved et af TestCenter Danmarks testcentre. Det er vigtig du giver skolen besked hurtigst muligt, hvis du bliver smittet med COVID-19, læs mere under FAQ-punktet "Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg, smittet eller er nær kontakt?”.

Vær opmærksom på at skolen kan bede om dokumentation fx screenshot af dit testresultat.

Hvad gør jeg hvis jeg er i risikogruppen

Information om personer i øget risiko – se mere her

 • Det er Sundhedsstyrelsen vurdering, at personer i øget risiko i udgangspunktet ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de daglig har kontakt med mange mennesker. Det er vigtigt at følge de generelle råd til smitteforebyggelse:
  • Håndvask
  • Hold afstand
  • Rengøring
 • Personer i øget risiko bør ikke have tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion
 • Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde på arbejde.

Særlige risikogrupper

 • Personer med høj alder
 • Beboere i plejebolig
 • Personer med overvægt
 • Personer med visse sygdomme eller tilstande, især hvis disse ikke er stabile
 • Visse børn med kronisk sygdom
 • Personer uden fast bopæl
 • Gravide ud fra et forsigtighedshensyn

Det skal du gøre

 • Elever, der tilhører en risikogruppe skal tage en dialog med uddannelseslederen for en konkret og individuel vurdering

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitte, når jeg er på skolen?

Alle på SOSU Syd kan være med til at begrænse risikoen for smitte. Derfor er det er vigtigt at være opmærksomme på vores adfærd sammen og hver for sig.

Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

 • Brug mundbind eller visirnår du bevæger dig rundt på skolen og benyt den indgang, toilet og printer som er tættest på dit lokale. Brug gerne albuen til at åbne døre – der er skilte på de steder, hvor I kan bruge det trick.
 • I klassen er afstandskravet 2 meter, borene står i L-form og mundbind eller visir kan tages af i undervisningen. Men husk stadig de gode råd: Vask hænder ofte og brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, undgå håndtryk, kys, kram og begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand og bed andre vise hensyn – og er du syg, så bliv hjemmePå vores trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er tranger det vigtigt at holde til højre. Hold øje med skilte og plakater både på vægge og på gulvet.
 • Hold 1 meters afstand på fællesarealer. Sid kun sammen klassevis og undgå at samles 
 • I kantinener det vigtigt at holde afstand og følge de skilte, der er sat op. Kantinen betjener jer én ad gangen, så undgå at I er for mange sammen i køen – og hold 2 meters afstand mellem jer. Er dine venner gået med, så bed dem vente på dig udenfor køen. I er velkomne til at bruge kantinens borde mv. – men hold afstand og sid kun sammen klassevis.
 • I klasselokaler, åbent læringscenter mv. har skolen sørget for, at der er sprit mv., så I selv kan spritte borde og kontaktflader af, når I skal overlade lokalet til andre – luft gerne ud imens I spritter af og gør rent. 

Det er en fordel at bruge Smitte|stop app´en i forbindelse med smitteopsporing.
App´en er tilgængelig til Android og iOS, men kræver pt. iOS 13.5 eller nyere – læs mere her

Også uden for skolen er det vigtigt, at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Særligt I unge mennesker kan finde gode råd i denne pjece  (Åbner PDF dokument) 

IT -Support

Alle benytter IT i deres daglige arbejde, hvilket betyder, at der også er et stort behov for IT-support. Vi, i IT-supporten, vil gøre vores bedste for at yde god og effektiv IT-support, men for at vi kan gøre det, har vi brug for din hjælp.

Kontakt IT-supporten:
1. Send en mail til support@sosu-syd.dk. Der sidder et team af IT-supportere klar til at besvare din henvendelse, så udlad at sende mails til IT-teamets arbejdsmail!
2. Beskriv i emnefeltet hvad din henvendelse drejer sig om. Fx Hjælp til at logge på Uddata+
3. Afvent venligst svar fra IT-Supporten. Begynd ikke at sende flere mails eller ringe, det giver en længere svartid for alle.
4. Spørg gerne en kollega, en klassekammerat eller en underviser inden supporten kontaktes.

Eleverne bruger eget IT-udstyr. Hvor udlån af skolens pc’ere er absolut nødvendigt, sker udlån på langtidsbasis så smitteoverførsel via IT-udstyr undgås. Ved it-udlån kontaktes IT-supporten via mail support@sosu-syd.dk

Hvordan får jeg undervisning, hvis jeg er hjemsendt?

Hvis du som elev eller kursist er hjemsendt på grund af mistanke om smitte med coronavirus, covid-19 og venter på at blive testet eller venter på testsvar, så får du mulighed for at deltage i undervisningen alligevel.Det kan være i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning. Det kan også være hjemmeopgaver som du får til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering af din underviser.
Det samme gælder hvis du er hjemsendt smittet med coronavirus, covid-19 uden at være syg.

Får jeg som elev, fravær, hvis jeg er hjemsendt eller syg på grund af coronavirus?

Så længe du følger din undervisning, men er hjemme af covid-19-relaterede årsager, får du ikke fravær. Hold dig opdateret på Uddata+ og sørg for at aflevere de materialer, som dokumenterer, at du arbejder hjemme med opgaverne, så din underviser ved det til den daglige fraværsregistrering.

Hvis du er for syg til at følge undervisningen pga. coronavirus, covid-19, skal du melde dig syg i Uddata+ som du plejer, og til din ansættende myndighed.

Det er vigtigt at usikkerhed og bekymring i forhold til fravær ikke er grund til, at du trodser sygdomstegn og kommer i skole alligevel. Bliv hjemme hvis du er syg. 

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan få passet mit barn?

Vi er klar over, at det kan give problemer for forældre, når børn bliver hjemsendt pga mistanke om smitte.
Du er dog selv ansvarlig for at få passet dine børn, hvis du ikke kan have dem hjemme, mens du er til undervisning.
Aftal med din underviser om du kan arbejde på andre tidspunkter af dagen.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece på følgende link: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole? 

 

 

Til elever på grundforløb

For elever på uddannelsesaftale kan arbejdsgiver ønske individuelle aftaler. Du vil i så fald blive kontaktet.

Du skal derfor dagligt checke informationer på Uddata+ og på skolens hjemmeside.


Til elever på hovedforløb

Alle elever, der jf. deres uddannelsesplan er i en skoleperiode, skal fortsat undervises i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Undervisning regnes som ”normal” undervisning.

Optagelse til hovedforløb
Skolen kan optage dig på hovedforløbet, uden at du har opnået praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet. Dit standpunkt kan erstatte et prøveresultat.

Eksamen med fysisk fremmøde

For at undgå smitterisiko gælder følgende i forbindelse med eksamen på SOSU Syd:

 • Eleven får besked om eksamenslokale og hvilken indgang, der skal benyttes
 • Eleven møder ikke op tidligere end 30 min. før sin eksamen og forlader skolen umiddelbart efter eksamen
 • Familie, kollegaer og venner skal vente udenfor og begrænses til de nærmeste
 • Der vil være sprit tilgængelig i lokalet, og eksaminator afspritter kontaktpunkter og udskifter glas stole mv. mellem hver eksaminand
 • Eksaminationslokalerne soigneres i pauserne

Bliver min eksamen aflyst?


Om det skulle blive nødvendigt kan skolen fravige regler om en prøves tilrettelæggelse. Det gælder eksempelvis:

 • Regler om gruppeprøver
 • Regler om tilsynsførende ved online prøver
 • Beslutning om aflysning af grundfagsprøver samt prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet og grundforløbsprøven. Aflyses prøven ophøjes standpunktskarakteren til prøveresultat.
 • Regler om grundforløbsprøven og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer

Udskydelse af afsluttende prøver

Skolen kan beslutte, at en afsluttende prøve kan gennemføres på et senere tidspunkt. Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, kan praktikken og du efter aftale forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt. Det anbefales at skolerne afholder afsluttende eksamener online.

Fremfor at aflyse en prøve, vil skolen dog helst gennemføre prøver ved at omlægge til en virtuel prøve.

Hvordan skal jeg forholde mig til min praktik?

Du skal kontakte din arbejdsgiver og holde dig orienteret hos dem, om hvordan du skal forholde dig og hvorvidt du skal møde på arbejde.
Din praktik kan ændres. Dette kan betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale. Det kan ske, hvis du bliver sendt i ekstra praktikophold i op til to måneder pga. kritiske samfundsfunktioner.
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder kan fraviges efter aftale mellem dig, dit praktiksted og skolen.

Inden du skal starte i praktik på regionens sygehuse eller i det kommunale sundhedsvæsen opfordres du til at blive testet for Covid-19. Læs mere i denne pjece (Åbner et pdf-dokument).  

Får jeg stadig min SU?

Ja, SU bliver stadig udbetalt forud og på månedlig basis.

Kan man stadig søge ind på uddannelserne?

Du kan stadig søge ind på uddannelserne som tidligere. Spørg evt. en af vejlederne hvis du er i tvivl om noget.

Hvad gør vi med motion?

Motion foregår holdvis og hvis muligt udendørs.

Multisalen, multibanen (max 10 personer på banen) og motionsrummene kan bruges til motion. Elever kan ikke få udleveret nøgle til motionsrummene uden for undervisningen.

De generelle råd til afstand, hygiejne og rengøring skal følges i motionsundervisningen og alle skal have mundbind/visir på, indtil man er klædt om. Når man bevæger sig rundt til motionsaktiviteter, må man tage det af. Sørg for at medbringe eget håndklæde.

Udstyr, maskiner mv. skal desinficeres før og efter brug. Når undervisningen er slut luftes der ud, hvis I har været indendørs og kontaktflader mv. rengøres.

Skolens badefaciliteter må benyttes holdvis og med 1 meters afstand. Husk håndhygiejne før og efter bad. Del ikke håndklæde, shampoo mv.

Studieture, udlandspraktik og rejser generelt

Vi tager på studieture, når det har et fagligt formål og når det kan ske med opretholdelse af de anbefalede retningslinjer for god afstand og hygiejne.
Udlandspraktik er i øjeblikket aflyst.

Rejser og forholdsregler

Udenrigsministeriet opdaterer løbende deres rejsevejledninger.
Du kan læse mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger her https://um.dk/da/ (Ctrl+klik for at følge link)

Hvis du trods opfordringen har rejst til et af de områder, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, så følger vi her på skolen sundhedsmyndighedernes anbefaling om at forebygge smittefare og du opfordres til at lade dig teste for COVID-19 efter hjemkomst og først møde ind på skolen, når der er negativ testsvar.

Efteruddannelse i Covid-19 tider, hvad gør jeg?

Har du planlagt at deltage i efteruddannelse i nedlukningsperioden, er uddannelsen enten omlagt til fjernundervisning, aflyst eller udsat til efter nedlukningen i 2021. Berørte deltagere får direkte besked herom via E-Boks. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kursusadministrationen på tlf. 73 33 43 00  eller mail: kurser@sosu-syd.dk.

Nødundervisning

Hvis du er i gang med en efteruddannelse med fysisk fremmøde på skolen, men er forhindret i at deltage, fordi du afventer svar på en Covid-19 test, er positiv men i stand til at deltage hjemmefra, så gennemføres undervisningen som ”nødundervisning”.
Nødundervisningen kan bestå af virtuel undervisning, hvor du deltager i holdundervisningen online eller vha. fjernundervisning, som består af digitaliseret efteruddannelse. Uddannelsens undervisere vælger den løsning, der pædagogisk og didaktisk vurderes bedst egnet til undervisningsindholdet. Og du modtager IT-hjælp til at deltage i nødundervisning.

Det er vigtigt, at du HURTIGST MULIGT kontakter kursusadministrationen på mail: kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73 33 34 00. Kursussekretærerne vil formidle den videre kontakt angående ”nødundervisning”.

Syg med Covid-19

Hvis du er syg med Covid-19, og ikke kan deltage i planlagt undervisning, skal du ligeledes HURTIGST MULIGT kontakte kursusadministrationen på kurser@sosu-syd.dk eller telefonisk på 73 33 34 00. Kursussekretærerne vil i disse tilfælde fraværsregistrere dig og give underviseren på uddannelsen besked om, at du er syg.

Læs de seneste nyheder vedr. corona situationen i Danmark på dette link.

 

 

Webdesign byro aabenraa