Naturfag E som fjernundervisning

Har du fået merit for dine faglige og erhvervsfaglige kompetencer, men mangler naturfag på E-niveau, så har du nu muligheden for at kvalificere dig og blive klar til uddannelsesstart på SOSU-uddannelserne.

Vi tilbyder naturfag på E-niveau, hvilket svarer til forløbet på et grundforløb. Faget vil strække sig over 2 uger som fuldtidsundervisning. Vi tilbyder faget som fjernundervisning - det vil sige, at du ikke skal møde fysisk op til undervisning – det kan klares hjemmefra via din computer. Det vil være muligt undervejs at mødes med din underviser online hjemmefra via din computer. Der er afleveringsopgaver undervejs i forløbet.

Faget afsluttes med en eksamen. Hertil er der fremmøde på SOSU Syd eller anden SOSU-skole i Danmark, hvis antallet af deltagere hertil er højt nok. Dette aftales ved tilmelding.

  • fjern naturfag 001
  • fjern naturfag 002
  • fjern 001

Praktisk information

Varighed 2 uger som fuldtidsundervisning
Deltagerpris 3.274 kr.
Kursussted Fjernundervisning med fremmøde ved eksamen
Kontaktperson Kursussekretæren
Telefonnr. 73 33 43 00
E-mail

kurser@sosu-syd.dk

 downloadiconnew Download Flyer
Datoer

Der er løbende start på faget. Så snart din tilmelding og betaling er registreret får du adgang til materialerne. 
Eksamen tilbydes én gang pr. måned (juli undtaget). Download flyeren for at se datoerne.

Tilmelding

Tilmelding sker ved telefonisk kontakt til kursusafdelingen på SOSU Syd.

Økonomi

Der er et deltagergebyr på 3.274kr.
Deltagergebyret kan tilbagebetales når forløbet er bestået og du er klar til at blive optaget på hovedforløbet.

Hvis du er ledig skal du henvende dig til dit jobcenter for en aftale.
Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til forløbet.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer der ønsker optagelse på SOSU-uddannelserne.

Formål

Gennem arbejdet med de naturvidenskabelige fag skal eleverne opnå indsigt i, hvilke spørgsmål det er fagligt relevant at stille med naturvidenskaben som udgangspunkt. Derved kan de få konfronteret deres egne opfattelser af erhvervsmæssige eller dagligdags fænomener med naturvidenskabelige forklaringer.

Indhold

Faglige beregninger og matematiske udtryk. Der arbejdes eksempelvis med væskebalance, fortyndinger, dosering og kostberegning herunder energiprocentfordeling.

Grundlæggende kemi. Der arbejdes med typer af bindinger og enkle kemiske forbindelser som ilt, kuldioxid, grundstoffer i maden, salte i relation til sundhedsmæssige og fysiologiske sammenhænge.

Energi og energiomsætning i forbindelsen med kosten herunder kostens sammensætning, de energigivende næringsstoffer samt med vitaminer og mineraler.

Enzymer. Der arbejdes med enzymernes virkning i fordøjelsen og i forbindelse med tøjvask

Syrer, baser og pH-måling. Der arbejdes med pH-værdier i forbindelse med anvendelse af rengøringsmidler og kroppens immunforsvar.

Mikroorganismer. Der arbejdes med mikroorganismers forekomst, vækstbetingelser, udbredelse samt kroppens immunforsvar. Smitteveje og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, eksempelvis i forbindelse med fødevarer.

I relevante sammenhænge inddrages miljømæssige aspekter i undervisningen.

Senest ændret torsdag, 04 april 2019 11:23
Webdesign byro aabenraa