Pædagogisk assistent

 

  

PA  varer 2 år og 1½ måned, og består af både skoleforløb og praktikforløb. Du undervises i de fag, som du kan se nederst på siden. Praktikforløbene foregår i Region Syddanmark i et dagtilbud for børn og/eller i en institution for børn, unge eller voksne med særlige behov, og du kan søge om udlandspraktik - læs mere her. Dine arbejdstider under praktikforløbene svarer til uddannede pædagogiske assistenters arbejdstider, og derfor skal du indimellem arbejde om aftenen, om natten, i weekender eller på helligdage. Der er mødepligt under både skoleforløbene og praktikforløbene, og Undervisningsministeriet udtrækker et grundfag eller et områdefag, som du skal til prøve i. Uddannelsen afsluttes derudover med en prøve med udgangspunkt i et projekt.

Når du har gennemført PA, kan du selvstændigt og sammen med andre arbejde pædagogisk med at udvikle, forebygge, rådgive og støtte samt koordinere, dokumentere og evaluere. Du kan også søge optagelse på en videregående uddannelse og blive for eksempel pædagog. Læs mere om at være færdiguddannet pædagogisk assistent her

Find en komplet liste over fagene i uddannelsesordningen, som du kan finde ved at klikke her.

 

Grundfag

 genicon Dansk - C-niveau


geniconSamfundsfag - C-niveau

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

genicon Psykologi i den pædagogiske praksis
genicon Kommunikation i den pædagogiske praksis
genicon Sundhed i den pædagogiske praksis
genicon Bevægelse og idræt
genicon Natur og udeliv
genicon Digital kultur
genicon Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
genicon Arbejdsmiljø og ergonomi
 Pædagogikgenicon

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag

geniconSpecialefag udbydes i løbet af uddannelsen.  Der skal vælges mindst 2

Senest ændret fredag, 04 september 2020 12:29
Webdesign byro aabenraa